Nieuws

DOCENT MANAGEMENTWETENSCHAPPEN

16 maart 2021. Voor een technische universiteit doceerde Bureau Lara studenten in marketing en verschillende modulen op het gebied van Design Science Research. Tevens begeleidde Bureau Lara vele studenten met hun bachelor en master thesis..

DOCENT PHD ACADEMIE

16 maart 2021. Vanaf 2021 is Bureau Lara betrokken bij een PhD-academie van een universiteit inzake het geven van lessen op het gebied van kwalitatief onderzoek.

EXAMENTRAINING

16 maart 2021. Bureau Lara verzorgde examentrainingen voor de vakken Corporate Governance and Compliance, en internal auditing.

ONLINE VRAGENBANK BOEK HR-ANALYTICS

10 juli 2019. Voor een uitgever ontwikkelde Bureau Lara een online vragenbank rondom een boek inzake HR-Analytics. Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken, en bij ieder hoofdstuk werden 30 multiple-choice vragen ontwikkeld.

DOCENT METHODEN EN TECHNIEKEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,

10 juli 2019. Voor een opdrachtgever begeleidde Bureau Lara twee groepen studenten Managementwetenschappen met het doorgronden van methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek, ter ondersteuning van hun academische studie. Hiertoe werd onder andere het boek Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). Research methods for business students. Harlow, Essex: Pearson Education Limited. gebruikt.

DOCENT MANAGEMENTWETENSCHAPPEN

10 juli 2019. Voor een opdrachtgever heeft Bureau Lara op universitair niveau colleges gegeven en opdrachten begeleid op het brede terrein van managementwetenschappen omvattende de vakken: strategie, marketing, organsatiekunde, Supply chain management, management control, HRM, Finance en governance.

HERZIEN EXAMENS RISICOCMANAGEMENT EN ANALYSE

10 juli 2019. Voor een opdrachtgever heeft Bureau Lara voor een module risicomanagement en analyse voor wat betreft het examenmateriaal geactualiseerd.

BEGELEIDER CASE STUDIES INTERNATIONALE STUDENTEN

25 JANUARI 2019. Voor een opdrachtgever begeleidde Bureau Lara 24 internationale studenten uit 8 verschillende landen met het uitvoeren van case studies op het gebied van ondernemerschap en innovatie. De zes ‘real life’ case studies waren ingebracht door externe partijen in Europa. Bureau Lara ontwikkelde het programma op basis van de richtlijnen van een instelling van de Europese Unie. Tevens droeg Bureau Lara zorg voor de uitvoering van het programma, wat inhield het toewijzen van de studenten aan de cases op basis van hun motivatie, het begeleiden van het proces van teamvorming, het geven van colleges met betrekking tot de inhoud van de verschillende stappen, en het beoordelen van de resultaten. Ook onderhield Bureau Lara contact met interne en externe partijen.

BEOORDELING MBA MODULE CORPORATE GOVERNANCE AND COMPLIANCE

25 JANUARI 2019. Bureau Lara heeft de beoordeling uitgevoerd van een MBA module met als onderwerp Corporate Governance and Compliance. De module bevat een totaalpakket voor zowel docent als student op basis van het boek van Bob Tricker (Corporate Governance) en diverse internationale artikelen.

GAST REDACTEUR BRAZILIAN ADMINISTRATIVE REVIEW

17 JANUARI 2019. Dr. Raymond Opdenakker is gast redacteur voor een ‘special issue’ van het journal Brazilian Administrative Review. Het special issue, dat begin 2020 uitkomt, zal als onderwerp hebben Design Science Research. In deze ontwerpmethodiek is dr. Raymond Opdenakker gespecialiseerd.

ONTWIKKELING EXAMENS

17 JANUARI 2019. Bureau Lara heeft voor een opdrachtgever zorg gedragen voor de ontwikkeling van diverse examens inclusief cases op het gebied van Governance and IT management voor een Master of Business Administration opleiding.

BEGELEIDING STUDENTEN MANAGAMENTSTUDIES

17 JANUARI 2019. Voor een opleiding op het gebied van management studies verzorgt Bureau Lara de begeleiding van de studenten. De opleiding betreft het brede gebied van management en bedrijfskunde.

BEOORDELING MODULE INNOVATIEMANAGEMENT

17 JANUARI 2019. Bureau Lara heeft voor een opdrachtgever een hoger onderwijsmodule op het gebied van Innovatiemanagement beoordeeld. Tot de content behoorde studentenmateriaal, docentenmateriaal en examenmateriaal.

ONDERWIJS VERZORGEN METHODEN EN TECHNIEKEN ONDERZOEK

17 JANUARI 2019. Bureau Lara heeft voor een opdrachtgever studenten onderricht in methoden en technieken van onderzoek. Daarbij werd aandacht besteed aan aspecten als het vinden van een ‘scientific gap’, het formuleren van een goede onderzoeksvraag, literatuuronderzoek, kwalitatief en kwantitatief onderzoek, en rapportage.

ONTWIKKELING LESPLANNEN

17 JANUARI 2019. Voor een opdrachtgever heeft Bureau Lara de inhoud van een aantal lesdagdelen ontwikkeld met betrekking tot Business Process Management.

DEELNAME CONGRES EUROPEAN ACADEMY OF MANAGEMENT IN REYKJAVIK, IJSLAND

30 JUNI 2018. Bureau Lara heeft van 19 tot en met 22 juni deelgenomen aan het congres van de Eram, the European Academy of Management te Reykjavik. Het thema was ‘management in action’. Dr. Raymond Opdenakker presenteerde een paper op het gebied van Design Science Research. Hier gaat het om ‘Science develops knowledge about what already is, whereas design involves human beings using knowledge to create what should be, things that do not yet exist. Design, as the activity of changing existing situations into desired ones, therefore appears to be the core competence of all professional activities’.

EXAMENBANK MANAGEMENT

20 MEI 2018. Voor een opdrachtgever heeft Bureau Lara een examenbank op het gebied van Management geactualiseerd en aangescherpt.

ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN

20 MEI 2018. Bureau Lara voert voor diverse opdrachtgevers activiteiten op het gebied van Onderzoeksvaardigheden uit, met name op het financieel economische gebied.

BEOORDELING MODULE INNOVATIE EN VERANDERMANAGEMENT

20 MEI 2018. Voor een opdrachtgever heeft Bureau Lara een MBA-module op het gebied van Innovatie en verandermanagement beoordeeld. Dit is inclusief docentenmateriaal, klassikaal materiaal en studiemateriaal voor studenten rondom toonaangevende handboeken.

VRIJSTELLINGSVERZOEKEN

20 MEI 2018. Bureau Lara behandelt vrijstellingsverzoeken voor opleidingen op met name het financieel economische, procesmatige (IT) en logistieke gebied.

BEGELEIDER CASE STUDIES INTERNATIONALE STUDENTEN

3 MAART 2018. Voor een opdrachtgever begeleidde Bureau Lara 17 internationale studenten uit 8 verschillende landen met het uitvoeren van case studies op het gebied van ondernemerschap en innovatie. De vier ‘real life’ case studies waren ingebracht door externe partijen in Europa. Bureau Lara ontwikkelde het programma op basis van de richtlijnen van een instelling van de Europese Unie. Tevens droeg Bureau Lara zorg voor de uitvoering van het programma, wat inhield het toewijzen van de studenten aan de cases op basis van hun motivatie, het begeleiden van het proces van teamvorming, het geven van colleges met betrekking tot de inhoud van de verschillende stappen, en het beoordelen van de resultaten. Ook onderhield Bureau Lara contact met interne en externe partijen.

BEOORDELING MODULE BEDRIJFSCALCULATIE

2 MAART 2018. Bureau Lara heeft een module bedrijfscalculatie beoordeeld die bedoeld is voor (zelfstandige) mediavormgevers. In de module worden onder andere de onderwerpen acquisitietechnieken, klantenbinding, opstellen offerte, kostprijsberekening, werken met Excel, voeren van een financiële administratie en factureren behandeld. De module bevat naast lesstof oefenopgaven, inzendopgaven ook afsluitende examens. Studentenmateriaal wordt aangevuld met docentenmateriaal.

ONTWIKKELEN LESPLANNEN GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

21 FEBRUARI 2018. Bureau Lara heeft voor een opdrachtgever de contouren geschetst en de invulling gegeven aan een didactische weergave van het vakgebied Geconsolideerde Jaarrekening in de vorm van vier lesplannen. Geplaatst binnen een groter kader en voorzien van diverse onderwijsvormen en ingevuld onder andere volgens de meest actuele regelgeving is deze module geschikt voor implementatie in het hoger onderwijs.

ONTWIKKELING EXAMENS INCLUSIEF CASES

20 DECEMBER 2017. In opdracht heeft Bureau Lara zorg gedragen voor de ontwikkeling van diverse examens inclusief cases op het gebied van Auditing en Planning and control (Management control/Financial Control).

BEOORDELING MODULE AUDITING

15 DECEMBER 2017. In opdracht heeft Bureau Lara een beoordeling uitgevoerd van een module die het vakgebied Auditing behandeld. De module bevat zowel studenten- als docentenmateriaal als examenvoorbereiding (inclusief examens) als praktisch lesmateriaal. Aspecten die aan bod komen zijn met name cijferanalyse, wet-en regelgeving en de rol van ICT (onder andere procesmining). De insteek van de module is op het niveau van hoger onderwijs.

BEOORDELING TWEE MODULES

11 DECEMBER 2017. Bureau Lara heeft de beoordeling uitgevoerd van twee financieel economisch en bedrijfskundig georiënteerde modules bestemd voor en in opdracht van een instelling voor het Hoger Onderwijs, te weten een module met betrekking tot een introductie tot het vakgebied Bedrijfskunde en een module Business control. Beide modules bevatten een totaalpakket voor zowel docent als student.

ONTWIKKELEN MODULE CORPORATE GOVERNANCE AND COMPLIANCE

30 NOVEMBER 2017. Voor het hoger onderwijs heeft Bureau Lara een module Corporate Governance and Compliance ontwikkeld. De module bevat zowel studenten-, docenten- als examenmateriaal en is opgebouwd rondom een handboek.

ONTWIKKELEN MODULE AUDITING

3 NOVEMBER 2017. Bureau Lara heeft voor een opdrachtgever een hoger onderwijsmodule met betrekking tot het vakgebied Auditing, inclusief accountancy wetgeving, ontwikkeld. Tot de content behoorde studentenmateriaal, docentenmateriaal en examenmateriaal.

ONTWIKKELEN LESDAGDELEN

3 NOVEMBER 2017. Voor een opdrachtgever heeft Bureau Lara de inhoud van een aantal lesdagdelen ontwikkeld met betrekking tot het vakgebied Bedrijfskunde. Specifiek gaat het om de onderwerpen strategie, strategische beleidsvorming, interne en externe organisatie analysemodellen, outsourcing en de toepassing en opstelling van een business case etc.

ONTWIKKELEN VAKGEBIED MANAGEMENT

3 NOVEMBER 2017.Voor een opdrachtgever heeft Bureau Lara diverse aspecten met betrekking tot het vakgebied management geconcretiseerd en neergelegd in een hoger onderwijsmodule.

ACTUALISEREN MODULE BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING

15 AUGUSTUS 2017. Bureau Lara heeft voor een organisatie de module Bestuurlijke Informatievoorziening geactualiseerd. Tot deze module behoren geschreven leerstof, ondersteunende oefeningen en examenmateriaal en de leerboeken van Bast/Nijland (Administratieve Organisatie A en B) en Vaassen /Meuwissen (Hoofdlijnen Bestuurlijke Informatieverzorging).

BEOORDELEN FINANCE AND RISK MANAGEMENT

8 JULI 2017. Voor een HBO opleiding beoordeelde Bureau Lara voor een opdrachtgever de module Finance and Risk management.

ONTWIKKELEN MODULE MANAGEMENT ACCOUTING AND CONTROL

8 JULI 2017. Bureau Lara heeft voor een opdrachtgever een module Management Accounting and Control ontwikkeld, bestemd voor het hoger onderwijs. De module bestaat uit lesstof, voorbereidende examentrainingen en tussentijdse terugkoppelingsmomenten.

BEGELEIDER CASE STUDIES INTERNATIONALE STUDENTEN

31 MEI 2017. Voor een opdrachtgever begeleidde Bureau Lara 22 internationale studenten uit 11 verschillende landen met het uitvoeren van case studies op het gebied van ondernemerschap en innovatie. De vijf ‘real life’ case studies waren ingebracht door externe partijen in Europa. Bureau Lara ontwikkelde het programma op basis van de richtlijnen van een instelling van de Europese Unie. Tevens droeg Bureau Lara zorg voor de uitvoering van het programma, wat inhield het toewijzen van de studenten aan de cases op basis van hun motivatie, het begeleiden van het proces van teamvorming, het geven van colleges met betrekking tot de inhoud van de verschillende stappen, en het beoordelen van de resultaten. Ook onderhield Bureau Lara contact met interne en externe partijen.

ONTWIKKELEN MBA MODULE GOVERNANCE & INFORMATION MANAGEMENT

17 MEI 2017. Voor een Master of Business Administration opleiding ontwikkelde Bureau Lara de module Governance & Information management. De module bestaat uit de tekstboeken van Strikwerda en Bollen/Vluggen, docentenhandleiding, examenmateriaal, en aanvullend studiemateriaal (wetenschappelijke artikelen).

Bewindvoerderschap en curatele

29 APRIL 2017. Bureau Lara heeft een traject van bewindvoering en curatele succesvol uitgevoerd.

Examens Advanced Management

14 APRIL 2017. Voor een opdrachtgever ontwikkelde Bureau Lara twee examens voor de opleiding Nemas Advanced Management.

Medewerking accreditatie HBO Facilitair management

11 MAART 2017. Voor een opdrachtgever was Bureau Lara betrokken bij de accreditatie van de opleiding HBO Facilitair management.

HBO MODULE PERFORMANCE MANAGEMENT (MET HR ANALYTICS)

11 MAART 2017. Voor een opdrachtgever ontwikkelde Bureau Lara de HBO module Performance Management, waarvan de kern bestaat uit HR Analytics. Voor deze module ontwikkelde Bureau Lara het lesmateriaal, de examenopdrachten, en de docentenhandleiding.

MBO ONDERNEMER RETAIL

28 NOVEMBER 2016. Voor een opdrachtgever reviseerde Bureau Lara de module Wet- en regelgeving van de opleiding MBO Ondernemer retail. Voor deze module ontwikkelde Bureau Lara de studieactiviteiten, examens, en reviseerde Bureau Lara de diverse lessen.

JURYLID SUMMERSCHOOLS

23 OKTOBER 2016.Voor een universiteit was Bureau Lara jurylid bij Summerschools in London en Eindhoven. Het betrof de jurering van business cases op het snijvlak van entrepreneurschap en innovatie.

CURSUS ENTREPRENEURSHIP IN ACTION AAN UNIVERSITEIT

27 AUGUSTUS 2016. Bureau Lara was bij een universiteit mede verantwoordelijk voor het welslagen van de cursus ‘Entrepreneurship in Action’. Voor deze cursus, die beoogt het ondernemerschap aan te wakkeren, konden zich studenten vanuit de gehele universiteit inschrijven. Binnen enkele afgebakende domeinen formuleerden de studententeams een probleem, waarbij uitgegaan werd van de Voice of the Customer. Vervolgens werd er een oplossing bedacht, Ook werd er aan de hand van een uitgestippeld traject onder andere gekeken naar de interne en externe omgeving van het team/de organisatie, de ontwikkeling van een minimal viable product, de doelgroep en de manier waarop het product of de dienst het best in de markt gezet kon worden.

BEGELEIDER SCRIPTIE INTERNATIONALE STUDENTEN

27 AUGUSTUS 2016. Voor een opdrachtgever begeleidde Bureau Lara twaalf internationale studenten met het schrijven van hun (Engelstalige) scriptie.

SCRIPTIEBEGELEIDING ONDERWIJSINSTELLINGEN

27 AUGUSTUS 2016. In de eerste helft van 2016 begeleidde en beoordeelde Bureau Lara, voor diverse instellingen, zo’n 15 studenten met het behalen van een Bachelor of Master graad.

SENIOR ONDERZOEKER LECTORAAT EMPLOYABILITY HOGESCHOOL ZUYD

3 MEI 2016. Vanaf 1 januari is dr. Raymond Opdenakker als senior onderzoeker actief binnen het lectoraat Employability van de Hogeschool Zuyd. Hij levert hier een bijdrage aan het begeleiden en coachen van onderzoeksactiviteiten. Zie ook http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/employability/leden/raymond-opdenakker

BEGELEIDER SCRIPTIE INTERNATIONALE STUDENTEN

6 SEPTEMBER 2015. Voor een opdrachtgever begeleidde Bureau Lara zeven internationale studenten met het schrijven van hun (Engelstalige) scriptie.

SAMENSTELLEN EXAMENS

6 SEPTEMBER 2015. Voor een opdrachtgever was Bureau Lara co-ontwikkelaar voor het MBA examen, evenals voor een examen op HBO niveau.

LESPLAN KLASSIKAAL ONDERWIJS

6 SEPTEMBER 2015. Voor een afstandsonderwijsorganisatie ontwikkelde Bureau Lara, in het kader van ‘blended learning’, het lesplan voor klassikaal onderwijs voor de modulen BPM Organisatiebesturing, SPD Treasury, SPD Managementcontrol, en Organisatiestructuur en – ontwerp.

HBO OPLEIDING EUROPESE STUDIES

6 FEBRUARI 2015.Voor een opdrachtgever ontwikkelde Bureau Lara twee leerplannen voor de modulen Inleiding management en organisatie en Algemene economie van de HBO opleiding Europese studies, Aandacht werd tevens besteed aan de modulebeschrijvingen en de toetsmatrijs.

SCRIPTIECARE

6 FEBRUARI 2015. Onlangs heeft Bureau Lara, in samenwerking met MiPOM een nieuwe activiteit het licht laten zien: ScriptieCare. Vanuit Bureau Lara zal Dr. Raymond Opdenakker verantwoordelijk zijn voor deze activiteit. Hij heeft zowel ervaring voor wat betreft het begeleiden van bachelor als master scripties, zowel met jongere als oudere (veelal werkzame) studenten, en met buitenlandse studenten. Hij is tot nu toe bij zo’n 50 afstudeertrajecten betrokken (geweest). Zijn vakgebieden zijn psychologie, management, organisatie en bedrijfskunde. Zie: www.scriptiecare.nl.

NEMAS PERSONEELSMANAGEMENT

6 SEPTEMBER 2014.Voor een opdrachtgever reviseerde Bureau Lara de Nemas cursus Personeelsmanagement. Voor deze cursus ontwikkelde Bureau Lara een uitgebreide tekst waarin de aanvullingen op de ‘oude’ cursus staan, zodat de cursus nu weer voldoet aan de vereisten die sinds 1 september 2014 gesteld worden aan de Nemas cursus Personeelsmanagement.

NEMAS ADVANCED MANAGEMENT

6 SEPTEMBER 2014. Voor een opdrachtgever reviseerde Bureau Lara de Nemas cursus Hoger Management. Voor deze module ontwikkelde Bureau Lara een negental nieuwe hoofdstukken, waarbij met name de hoofdstukken over verandermanagement vervangen werden door hoofdstukken over kwaliteitsmanagement. De cursus voldoet nu aan de vereisten die sinds 1 september 2014 gesteld worden aan de Nemas cursus Advanced Management.

HBO FINANCIELE INSTELLINGEN

31 OKTOBER 2013. Voor een opdrachtgever reviseerde Bureau Lara de module Financiële instellingen vanuit bedrijfskundig perspectief van de opleiding HBO Financial Services Management. Voor deze module ontwikkelde Bureau Lara de studieactiviteiten, kennistrainers, en reviseerde Bureau Lara de examens.

VOLG BUREAU LARA OP TWITTER

5 AUGUSTUS 2013. Bureau Lara is actief op twitter:https://twitter.com/BureauLara

HBO RECHT

14 APRIL 2013. Voor een opdrachtgever reviseerde Bureau Lara de modulen Arbeidsrecht, E-business en Bescherming van het bedrijf van de opleiding HBO Rechten. Ook voor deze module ontwikkelde Bureau Lara de studieactiviteiten, kennistrainers, en reviseerde Bureau Lara de examens.

SKILL VAN DE TOEKOMST: VIRTUEEL SAMENWERKEN

21 JANUARI 2013. Voor het online artikel in intermediar 'Skill van de toekomst: staat virtueel samenwerken al op jouw cv?' werd dr. Raymond Opdenakker geinterviewd door Sophie Verschoor. U kunt het artikel vinden op http://www.intermediar.nl/carriere/doorgroeien/competenties/skill-van-de-toekomst-staat-virtueel-samenwerken-al-op-jouw-cv