Boeken

Effective Virtual Project Teams

Raymond Opdenakker en Carin Cuypers (2019), 'Effective Virtual Project Teams. Springer.

Collaborating in virtual teams is a new reality in modern project management and work environments. Its emergence calls for an extensive analysis and re-alignment on the part of organizations, so as to help virtual teams maintain 'strategic momentum' – a concept that this book introduces. Strategic momentum represents perseverance with regard to pursuing a virtual team’s strategy; a 'flywheel' concept that drives the team members to concentrate on the project tasks until they have reached their shared goal. The authors present a design science based model, together with an in-depth qualitative study involving eight virtual R&D project teams. In this model, strategic momentum is assessed in terms of empowerment, team task insight, and collective commitment. These three determinants can be promoted and sustained by various contextual factors and interventions on the part of the management. The authors also provide a wealth of practical tips to help practitioners and consultants generate and sustain strategic momentum in their own contexts when working with virtual teams.

Vitale organisatiestrategie

Vijverberg, Aad en Raymond Opdenakker (2013), 'Vitale organisatiestrategie. Kluwer.

In elke strategie spelen naast rationale en objectieve factoren ook emotionele en subjectieve elementen een belangrijke rol. Het gaat dus bij strategie niet om louter intellectuele hoogstandjes, maar om passies en ambities, die vorm krijgen doordat mensen ermee aan de slag gaan. Daardoor is werken aan een 'vitale organisatiestrategie' een ontdekkingstocht zoals het leven. Uitgangspunt in dit boek is dat mensen in een georganiseerd verband doelen nastreven vanuit de drie P's: peoploe, profit en planet. Daarbij draait het om drie begrippen die nauw met elkaar zijn verbonden: waardecreatie, positionering en identificatie. Een vitale organisatiestrategie kenmerkt zich door: - een nadruk op waardecreatie voor en met afnemers; - een sterke positionering ten opzichte van medeaanbieders; - een sterke identificatie van medewerkers en overige belangenpartijen met de organisatie en het organisatiebeleid. De introductie van het begrip identificatie is nieuw en eigen voor dit boek. Met deze term benadrukken de auteurs het belang van het zich persoonlijk verbonden voelen, van het deel uitmaken van de organisatie als gemeenschap. Identificatie richt zich dus op de band tussen medewerkers en hun ondernememing, maar ook op de betrokkenheid van klanten en mogelijke andere partijen met die onderneming Verder is dit boek uniek door zijn integrale perspectief op de mens en het leven. Een stappenplan zult u dan ook niet aantreffen. Strategievorming is immers geen lineair proces, maar een proces van creatief puzzelen, van al doende leren wat werkt bij de ontwikkeling van een businessidee. Dit gebeurt door basale wie-, wat- en hoe-vragen te stellen en door te onderzoeken welke mechanismen aan 'wat werkt' ten grondslag liggen..

Telewerk, een integrale benadering

Cuypers, Mr. C.P.M. en drs. bc. R.J.G. Opdenakker (1995), 'Telewerk, een integrale benadering', uitgeverij LEMMA, Utrecht.

Arbeidsomstandigheden in eigen hand

Opdenakker, Raymond en Carin Cuypers (2000),'Arbeidsomstandigheden in eigen hand', Nelissen b.v., Baarn.

Werk en Mens

Opdenakker, Raymond en Carin Cuypers (2001),'Werk en Mens', Nelissen b.v., Soest.

Serie Human Resource Controlling

Sinds enige tijd is het denken over human resources een nieuw begrip rijker: human resource controlling. Voortvloeiend uit de algemene controlling levert dit concept een belangrijke bijdrage aan de positionering van de human resourceafdeling als strategische partner voor het management. Overgewaaid vanuit vooral Duitsland krijgt dit resultaatgerichte sturingsconcept in Nederland in toenemende mate aandacht van zowel ondernemingen als overheid.

In deze serie verscheen bij SDU:

  • Opdenakker, drs. Raymond en mr. drs. Carin Cuypers (2003), 'Human Resource Controling', uitgeverij SDU.
  • Opdenakker, drs. Raymond en mr. drs. Carin Cuypers (2003), 'Human Resource Scorecard', uitgeverij SDU.
  • Opdenakker, drs. Raymond en mr. drs. Carin Cuypers (2004), 'Ken-, stuurgetallen en statistiek', uitgeverij SDU
  • Opdenakker, drs. Raymond en mr. drs. Carin Cuypers (2004), 'Financieel Human Resource Controlling (1)', uitgeverij SDU
  • Opdenakker, drs. Raymond en mr. drs. Carin Cuypers (2004), 'Financieel Human Resource Controlling (2)', uitgeverij SDU