Advies

De Human Resources binnen organisaties zijn het belangrijkste ‘kapitaal' van een organisatie. Deze rol zal naar de toekomst toe alleen maar groter worden. Bureau Lara heeft een grote expertise opgebouwd op het gebied van Human Resource Management. In dit kader kunnen wij advies geven, maar eventueel ook onderzoek verrichtten, op de volgende gebieden:

 • Human Resource Controlling
  Met behulp van ken- en stuurgetallen kunnen onder andere ontwikkelingen op het gebied van de Human resources, maar ook de toegevoegde waarde van de HR-afdeling, zichtbaar gemaakt worden.
 • Invoering van telewerken
  Flexibel werken zal naar de toekomst een grote rol gaan spelen. Niet alleen, om het ‘fileleed' te reduceren, maar ook om tegemoet te komen aan de wensen van de nieuwe generatie medewerkers. Daarnaast kan telewerken, met het oog op de arbeidsmarkttekorten, een belangrijke rol spelen bij het ontsluiten van nieuw arbeidspotentieel. Denk hierbij aan potentiële medewerkers die veraf wonen van uw vestiging, of aan potentiële medewerkers die liefst thuis willen werken omwille van opgroeiende kinderen, of deels gehandicapten.
 • Invoering en onderhouden van virtuele teams
  Met behulp van de Virtual Momentum Manager © kan een effectief functionerend virtueel team worden opgestart en onderhouden.
 • Organisatiecultuurdiagnose
  Met behulp van diverse instrumenten kan de huidige en gewenste cultuur van uw organisatie in kaart worden gebracht. Vervolgens kan een traject worden uitgezet langs welke weg de gewenste cultuur bereikt kan worden.